Wallfahrt der deutschen Volksgruppe in Polen zum St. Annaberg, 3. bis 5. Juni 2011

06.06.2011

Der Dachverband der Deutschen in Polen (VdG) feierte seinen 20. Geburtstag. Nach einer zweitägigen Konferenz (3. bis 4. Juni 2011) versammelten sich die Deutschen in Polen und andere nationale und ethnische Minderheiten Oberschlesiens am 5. Juni 2011 zur Minderheitenwallfahrt auf dem St. Annaberg.

Bei der Konferenz und der Wallfahrt waren unter anderem anwesend: der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Warschau Rüdiger von Fritsch, Staatssekretär Tomasz Siemoniak, der deutsche Generalkonsul Bernhard Brasack aus Breslau und der Oppelner Konsul Peter Eck. Darüber hinaus waren Woiwoden, Abgeordnete, Marschälle uvm. gekommen.
Der langjährige Abgeordnete des Bundestages Helmut Sauer (Salzgitter), Bundesvorsitzender der Ost- und Mitteldeutschen Vereinigung der CDU/CSU (OMV), Sprecher der Heimatvertriebenen und Aussiedler im CDU-Bundesvorstand, trug das Grußwort der Vorsitzenden der CDU Deutschlands, Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel MdB, vor.

Grußwort der Vorsitzenden der CDU Deutschlands, Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel MdB, anlässlich der Konferenz "Die Deutschen in Polen. 20 Jahre nach den deutsch-polnischen Verträgen. Stand und Perspektive für die Zukunft" vom 3. - 5. Juni 2011 in St. Annaberg, Oberschlesien

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde,

allen Teilnehmern der Konferenz in St. Annaberg übermittle ich im Namen der Christlich Demokratischen Union Deutschlands, wie auch persönlich, meine herzlichen Grüße.

Sie treffen sich an dem seit Jahrhunderten wichtigsten Wallfahrtsort in Oberschlesien. Wo noch vor 90 Jahren Nationalisten auf beiden Seiten aufeinander geschossen haben und bis vor 22 Jahren der Gebrauch der deutschen Sprache verboten war, nehmen Sie heute zusammen mit polnischen Mitbürgern an einer gemeinsamen Wallfahrt teil. Denn Deutsche und Polen sind sich bewusst, dass sie eine gute Zukunft nur gemeinsam im vereinten Europa gestalten können.

Dazu müssen wir unsere Vergangenheit kennen. Am St. Annaberg wird diese Erkenntnis in besonderer Weise erfahrbar. Mit dem Überfall auf Polen entfesselte das nationalsozialistische Deutschland den Zweiten Weltkrieg. Millionen Menschen verloren ihr Leben durch die verbrecherische Besatzungspolitik. Der Zivilisationsbruch der Schoa löschte auch in Polen millionenfach Leben aus. Die blühende jüdische Kultur wurde zerstört. Die sowjetische Besatzung und das kommunistische Regime verhinderten, dass Polen von Beginn an am Aufbau eines gemeinsamen Europas des Friedens teilnehmen konnte. Papst Johannes Paul II. und Lech Walesa haben den Menschen Mut zur Freiheit gegeben und so den Weg zur Überwindung des Eisernen Vorhangs bereitet.

Die Bundesrepublik Deutschland stellt sich ihrer historischen Verantwortung. Der erste Bundeskanzler und Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Union, Konrad Adenauer, hat die Versöhnung der Deutschen mit Frankreich und Polen gesucht. Mit der frei gewählten Regierung Polens im Jahre 1989 konnte dieser Weg der Versöhnung und Partnerschaft durch Helmut Kohl beherzt umgesetzt werden. Volker Rühe setzte sich als Verteidigungsminister für die rasche Annäherung Polens an die NATO ein, ich selbst habe als zuständige Jugendministerin das Deutsch-Polnische Jugendwerk ins Leben gerufen. Über zwei Millionen junge Menschen aus beiden Ländern haben seither an dessen Projekten teilgenommen. Für viele von uns war dies noch vor zwei Jahrzehnten unvorstellbar.

Heute sind Deutschland und Polen Verbündete im transatlantischen Bündnis und Partner bei der Gestaltung der gemeinsamen Zukunft in der Europäischen Union. Polen hat die volle Unterstützung Deutschlands für die bevorstehende polnische EU-Ratspräsidentschaft im 2. Halbjahr. Für die Vitalität der deutsch-polnischen Freundschaft ist das gute Miteinander der Bürger entscheidend. Die Deutschen in Polen, die Heimatvertriebenen und die Polen in Deutschland sind längst Brückenbauer zwischen unseren Ländern geworden. Wir wollen daran arbeiten, bestehende Grenzen abzubauen und die Menschen zu ermutigen, weiter mit Engagement und Kreativität das gemeinsame Zusammenleben zu gestalten und das Band der Freundschaft zu stärken.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen gute Beratungen und bleibende Begegnungen, Momente der Besinnlichkeit und der Freude bei Ihrer gemeinsamen Wallfahrt unter dem prägenden Leitspruch "Versöhnung und Erneuerung im Heiligen Geist".

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Angela Merkel

Pielgrzymka Mniejszości Góra Św. Anny 05.06.2011
Pozdrowienia Kanclerz Angeli Merkel

Wieloletni poseł do Bundestagu Helmut Sauer (Salzgitter) Przewodniczący Federalnego Stowarzyszenia Wschodnio- i Środkowoniemieckiego OMV, Rzecznik Wypędzonych i Wysiedleńców w Zarządzie Federalnym CDU, odczytał pozdrowienia Przewodniczącej CDU, Kanclerz Angeli Merkel. Oto treść:

Pozdrowienia, Przewodniczącej CDU, Kanclerz Angeli Merkel, Posłanki do Bundestagu, z okazji konferencji „Niemcy w Polsce, 20 lat po Traktatach Polsko-Niemieckich. Stan obecny i perspektywy na przyszłość" od 3 do 5 czerwca 2011 na Górze Św. Anny, Górny Śląsk.

Szanowni Państwo,
Drodzy Przyjaciele,

przesyłam wszystkim uczestnikom konferencji na Górze Św. Anny w imieniu Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej Niemiec jak również w moim własnym imieniu serdeczne pozdrowienia.

Spotykacie się w najważniejszym od setek lat miejscu pielgrzymkowym na Górnym Śląsku. Tu, gdzie jeszcze przed dziewięćdziesięcioma laty narodowcy z obu stron do siebie strzelali a przed dwudziestudwoma laty używanie języka niemieckiego było zabronione, bierzecie wraz z polskimi współobywatelami udział we wspólnej pielgrzymce. Niemcy i Polacy bowiem są świadomi tego, iż mogą wyłącznie wspólnie tworzyć dobrą przyszłość w zjednoczonej Europie.

W tym celu musimy dobrze znać naszą przeszłość. Tu na Górze Św. Anny ta prawda objawia się w szczególny sposób. Napaścią na Polskę nazistowskie Niemcy rozpętały II. Wojnę Światową. Miliony ludzi straciły życie przez zbrodniczą politykę okupacyjną. Załamanie cywilizacji wywołane holokaustem wymazało w Polsce miliony ludzkich istnień. Kwitnąca żydowska kultura została zniszczona. Sowiecka okupacja i reżim komunistyczny uniemożliwiły Polsce udział od początku w odbudowie wspólnej Europy pokoju. Papież Jan Paweł II. i Lech Wałęsa dali ludziom odwagę do dążenia do pokoju i tym samym przygotowali drogę do przezwyciężenia żelaznej kurtyny.

Republika Federalna Niemiec jest świadoma swojej historycznej odpowiedzialności. Pierwszy kanclerz Republiki Federalnej oraz równocześnie przewodniczący CDU Konrad Adenauer, dążył do pojednania Niemców z Francją i Polską. Wraz z demokratycznie wybranym polskim rządem w roku 1989 tą drogę pojednania i partnerstwa kontynuował odważnie Helmut Kohl. Volker Rühe jako minister obrony wstawił się za szybkim włączeniem Polski w struktury NATO, ja sama jako minister ds. młodzieży powołałam do życia Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. Ponad dwa miliony młodych ludzi z obu krajów wzięły od tego czasu udział w projektach tej organizacji. Dla wielu z nas coś takiego było by nie do pomyślenia jeszcze przed dwudziestoma laty.

Dziś Polacy i Niemcy są sojusznikami w paktach transatlantyckich i partnerami w kształtowaniu wspólnej przyszłości w Unii Europejskiej. Polska posiada pełne poparcie Niemiec dla zbliżającej się polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w drugim półroczu bieżącego roku. Dla żywotności polsko-niemieckiej przyjaźni decydujące jest dobre współżycie obywateli. Niemcy w Polsce, wypędzeni z ojczyzny oraz Polacy w Niemczech już od dawna budują mosty łączące nasze kraje. Chcemy dalej pracować nad przełamaniem istniejących granic oraz zachęcać ludzi, aby z zaangażowaniem i kreatywnością budowali wspólne współżycie oraz umacniali więzi przyjaźni.

W tym duchu życzę Państwu owocnych obrad oraz efektywnych spotkań, momentów zadumy oraz radości podczas wspólnej pielgrzymki, która odbywa się pod wymownym hasłem przewodnim: „Pojednanie i odrodzenie w Duchu Świętym".

Serdecznie pozdrawiam
Dr Angela Merkel

Vollständige Bildunterschrift Bild 1:
Vorne links: Bischof Prof. Dr. Czaja, 2.Reihe v.l.n.r.: Der Sejmabgeordnete der deutschen Minderheit im Warschauer Parlament Ryszard Galla, der Marschall der Woiwodschaft Oppeln Josef Sebesta, der Abgeordnete der Bürgerplattform Ratibor Henrik Siedlaczek, der Woiwode der Woiwodschaft Oppeln Ryszard Wilczynski, der stellv. Innenminister Tomasz Siemoniak, der Bundesvorsitzender der OMV Helmut Sauer, der deutsche Generalkonsul in Breslau Bernhard Brasack, der deutsche Konsul in Oppeln Peter Eck und der Referent des Konsulates Leonard Malcharczyk.

Vollständige Bildunterschrift Bild 2:
(v.l.n.r.): Die Vorsitzende der SKG Breslau Renate Zajaczkowska, der Bundesvorsitzende der Landsmannschaft der Oberschlesier Klaus Plaszczek, die Vorsitzende des Jugendbundes der deutschen Minderheit Joanna Hassa, der Vorsitzende des DFK Rosenberg Damian Hutsch, Helmut Sauer (Salzgitter) und der deutsche Konsul in Breslau Bernhard Brasack.